Центр підтримки сім'ї

Проект "Центр підтримки сім'ї"

Проблеми, на вирішення яких спрямовано проект

Сирітство як соціально-психологічне явище існує стільки ж, скільки людське суспільство, і є невід'ємним елементом цивілізації. У всі часи війни, епідемії, стихійні лиха, інші причини призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти ставали сиротами. Однак, тільки на початку ХХ століття сирітство стало набувати загрозливих масштабів. Поширення сирітства в нашій країні в ХХ столітті обумовлено комплексом особливих умов і процесів, які пов'язані з трьома руйнівними війнами (Перша світова війна, громадянська війна, Друга світова війна). Це викликало необхідність створення державної інтернатної системи опіки над дітьми. За радянських часів пріоритетними стали колективні форми виховання дітей, які в нашій країні існують і донині. В результаті, при переході в доросле життя вихованці інтернатів мають ряд проблем:

 • відсутність досвіду побудови сімейних відносин, вирішення побутових проблем;
 • невміння вирішувати конфліктні ситуації як вдома, так і з найближчим оточенням;
 • неможливість самостійно приймати рішення;
 • невміння визначати проблеми та шляхи їх вирішення;
 • відсутність порадника;
 • споживацьке ставлення до суспільства;
 • брак досвіду планування витрат;
 • низький рівень соціалізації;
 • відсутність умов для вибору навчального закладу згідно здібностям і бажанням;
 • психологічна неготовність повернення на закріплену житлову площу, де проживають батьки, яких позбавили батьківських прав по відношенню до даної особи;
 • неможливість повернення на власну житлову площу;
 • проблема з працевлаштуванням;
 • відсутність досвіду вирішення проблем при вихованні дітей та ін.

Доведено, що перебування дитини в інтернатних установах і на вулиці руйнує його психологічний і фізіологічний розвиток, і єдиний засіб, який гарантує повноцінне і гармонійне формування дитини - це любов та опіка постійної сім'ї.
Зусилля, які протягом останніх років додавалися державою для вирішення проблем захисту прав дітей, дали певні результати. Незважаючи на те, що кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається значним, сімейні форми виховання серед українських громадян стали активно популяризується.

Мета проекту

Сприяти розвитку та популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також всебічна підтримка сімей, які взяли на виховання таких дітей.

Завдання проекту:

 • сприяння у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/ піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу);
 • матеріальна, психологічна, юридична підтримка сімей, які взяли в свою сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування;
 • навчання, консультування прийомних батьків та батьків-вихователів для підвищення ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • створення умов для обміну досвідом між прийомними батьками, налагодження комунікативних зв'язків, спільний пошук рішень нагальних проблем;
 • сприяння поліпшенню співпраці прийомних батьків з представниками державних структур;
 • профілактика соціального сирітства;
 • сприяння розвитку культури дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • підтримка талановитих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Очікувані результати:

 • створення сприятливих умов для збільшення кількості дітей, які виховуються в сімейному середовищі;
 • зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернатних установах;
 • поліпшення житлово-побутових умов сімей, які взяли в свою сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування;
 • посилення виховного потенціалу батьків, підвищення рівня їх компетентності, який буде сприяти встановленню позитивних взаємин батьків з дітьми, повноцінному розвиткові дітей та самореалізації батьків;
 • поліпшення соціально-психологічного клімату в сім'ях.


Найкраще середовище для росту та виховання дитини це - сім'я, а сім'я, яка прийняла у своє лоно дитину-сироту, що має певний негативний багаж, потребує особливої уваги, підтримки і допомоги. Тому наш фонд створив проект, який спрямований на пошук родин для дітей, що потребують сімейного влаштування, і на підтримку сімей, які взяли таку дитину на виховання.

Нужды проекта Центр підтримки сім'ї

все новости по проекту

Новости проекта Центр підтримки сім'ї