Сучасна лікарня

Проект "Сучасна лікарня"

Проблеми, на вирішення яких спрямовано проект

На жаль, не завжди пацієнти в державних медичних установах отримують якісне і ефективне лікування. Причиною тому є морально і фізично застаріле обладнання, або й зовсім його відсутність; відсутність в Україні препаратів, які здатні забезпечити якісне лікування, не відповідність санітарно-епідеміологічним нормам, поганий стан приміщень медичних установ.

Завдання проекту:

  • допомога медичним установам у придбанні обладнання, інструментів, препаратів, необхідних для ефективного лікування пацієнтів;
  • надання допомоги державним медичним установам у проведенні ремонтних робіт.

Мета проекту:

Всебічне сприяння модернізації та оновленню відділень медичних установ, а також надання допомоги в забезпеченні їх високоефективними медичними препаратами.

Очікувані результати:

  • підвищення ефективності лікування пацієнтів медичних закладів;
  • створення комфортних умов перебування пацієнтів в медичних установах.

Нужды проекта Сучасна лікарня

все новости по проекту

Новости проекта Сучасна лікарня