Кодекс   волонтера ДОБО «Сяйво веселки»

(далі Організації)

 

1. Принципами волонтерської діяльності є:

 • щире бажання допомагати дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського піклування, тяжкохворим дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, покинутим малюкам в лікарнях, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу;
 • солідарність з цілями Організації – діяльність волонтера направлена на досягнення загальних цілей і не суперечить її принципам; 
 • добровільність – ніхто не можу бути примушений діяти як волонтер, доброволець діє за велінням серця; 
 • безоплатне служіння - труд волонтера не оплачується, проте можуть бути компенсовані витрати волонтера, пов’язані з його діяльністю; 
 • сумлінність - волонтер, який взяв на себе зобов’язання виконати ту чи іншу роботу, повинен довести її до кінця в строк; 
 • законність - діяльність волонтера не повинна суперечити законодавству України і Статуту. 

 

2. Волонтером може стати:

 • будь-яка людина, яка досягла 18-річчя, а також неповнолітній віком від 14 років (з письмової згоди батьків або осіб, які їх заміняють);
 • за необхідністю або за своїм бажанням, волонтер може припинити свої зобов’язання.


3. Підставою для набуття статусу волонтера    Організації є

 • щире бажання нести добро людям; 
 • прийняття і розуміння цілей, методів і принципів діяльності Організації;
 • надання Організації копій паспортних даних, ідентифікаційного коду і відповідної заяви, на основі якої видається наказ про прийняття на роботу, укладається угода про співпрацю.


4. Основні цілі волонтерської діяльності

 • сприяння і надання допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, тяжкохворим дітям з багатодітних і малозабезпечених сімей, покинутим малюкам в лікарнях, прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу; 
 • сприяння в проведенні соціально вагомих заходів і акцій, націлених на нагадування суспільству про існуючі проблеми дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, тяжкохворих дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, покинутих малюків в лікарнях, прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також на розвиток сімейного улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • придбання нових знань і навичок, обмін досвідом, участь в тренінгах для волонтерів; 
 • можливість повноцінного розвитку творчого і особистого потенціалу; 
 • пошук і підтримка однодумців; 
 • неформальне спілкування, нові цікаві і корисні знайомства. 


5. Волонтер має право: 

 • вибрати вид діяльності, який відповідає його потребам і прагненням; 
 • отримувати необхідну інформацію і матеріальні засоби для виконання поставлених перед ним задач; 
 • вносити пропозиції при обговоренні форм і методів здійснення волонтерської діяльності Організації; 
 • на визнання і подяку за свій труд; 
 • з об’єктивних причин відмовитися від виконання покладеної на нього місії; 
 • припинити свою діяльність в Організації за власним бажанням або за відповідним рішенням Організації. 


6. Волонтер зобов’язаний:

 • поважати членів, клієнтів і волонтерів Організації;
 • чітко і сумлінно виконувати свою місію;
 • співвідносити свої інтереси з потребами оточуючих і задачами Організації;
 • дотримуватися законодавства України і Статуту Організації;
 • надавати бухгалтерську та іншу звітність про свою діяльність у встановлені строки.


7. Керівництво Організації має право:

 • обучати волонтерів і очікувати шановного ставлення до членів і клієнтів Організації;
 • вимагати бережливого ставлення до майна Організації; 
 • відмовитися від послуг волонтера при невиконанні їм зобов’язань, порушені дисципліни, не дотримуванні даного Кодексу, некоректному зверненні до членів, клієнтів, волонтерів Організації. 


8. Керівництво Організації зобов’язане

 • створити волонтерам відповідні умови для виконання їх місії; 
 • пояснити волонтерам їх права і обов’язки; 
 • надавати їм повну інформацію про діяльність Організації; 
 • дипломатично вирішувати конфліктні ситуації, якщо такі виникнуть в процесі волонтерської діяльності.