Волонтерський центр

 
ПРОГРАМА

 

планування та координації роботи волонтерів організації

 


1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

 

Працюючи в сфері надання благодійної допомоги незахищеним верствам населення, зокрема дітям-сиротам та важкохворим дітям, наша організація часто стикається з тим, що багато людей мають можливість і бажання допомагати, але не знають, хто і якої саме допомоги потребує, до кого можна звернутися, щоб запропонувати свою допомогу, як саме допомагати.

В той же час існує багато людей, що опинилися в складних життєвих обставинах і яким необхідна підтримка та допомога.

ДОБО «Сяйво веселки» для здійснення своєї діяльності залучає волонтерів.

Волонтер здійснює добровільну, безкорисливу, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Не маючи відповідної підготовки, волонтерам дуже важко надавати послуги таким категоріям, як важкохворі діти, діти з обмеженим прогнозом життя, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Волонтерство повинно бути організоване професійно. Це дозволить зробити допомогу незахищеним верствам населення більш ефективною.

Тому ДОБО «Сяйво веселки» вважає за необхідне створити програму, яка буде спрямована на розвиток и підтримку волонтерства.

 

Термін дії програми – безстроково.

 

2. Мета програми

Основною метою програми є пошук, залучення та підготовка волонтерів до діяльності в напрямку надання соціальних послуг. Програма спрямована на соціально активних громадян, які мають бажання долучитися до волонтерської діяльності.

 

3. Шляхи і способи розв’язання проблем

Для досягнення мети виділяються наступні основні напрямки:

- проведення заходів, спрямованих на залучення нових волонтерів;

- проведення тренінгових занять, семінарів та майстер-класів для волонтерів, як для тих, що вже співпрацюють з нашою організацією, так і для тих, хто лише тільки долучився до волонтерської діяльності;

- розробка, тиражування та розповсюдження інформаційних матеріалів про роботу організації та про необхідність у волонтерській допомозі;

- популяризації волонтерства та висвітлення діяльності волонтерського центру через розміщення інформації у ЗМІ;

- ведення бази даних волонтерів організації;

- організація та супроводження діяльності волонтерів, створення умов для роботи волонтерів;

- підтримка та супервізії волонтерів;

- організація регулярних зустрічей волонтерів з метою обміну досвідом та вирішення робочих питань;

- проведення групових і масових заходів для волонтерів. Це, як правило, святкові або розважальні заходи.

 

4. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб та цільових грантів.

5. Організація управління і контролю за ходом виконання програми

Координацію виконання програми здійснює особа, яка згідно з умовами Договору (або посадовою інструкцією) відповідає за реалізацію даної програми, контроль – Голова правління ДОБО «Сяйво веселки».

Звіт про хід виконання програми щорічно готується особою, яка згідно з умовами Договору (або посадовою інструкцією) відповідає за реалізацію даної програми і подається на затвердження Загальним зборам ДОБО «Сяйво веселки».

6. Очікувані результати виконання програми

Реалізація програми дасть наступні результати:

- сприяння розвитку волонтерства;

- збільшення кількості людей, які долучаться до волонтерської діяльності;

- формування об’єднаної та підготовленої команди волонтерів;

- навчання, консультування волонтерів для підвищення ефективності волонтерської діяльності;

- розширення обсягу соціальної допомоги та послуг, що надаються населенню, підвищення їх якості;

- підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок залучення волонтерського ресурсу та додаткових коштів. 

 

Оцінка ефективності реалізації програми буде проводитися за наступними показниками:

- кількість волонтерів організації;

- кількість нових волонтерів;

- кількість допомоги клієнтам організації (як грошової, так і не грошової), яка надійде завдяки волонтерській допомозі;

- кількість відгуків про заходи та звернень від громадян до ДОБО «Сяйво веселки» за результатами реалізації проекту.