Про проект «СКРИНЯ ДОБРА»

Проблеми, на вирішення яких направлений проект
За визначенням Закону України «Про соціальні послуги» до складних відносяться такі життєві обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із станом здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо).
Важливу роль у соціалізації дитини, її гармонійному розвитку відіграє родина. Проте в Україні збільшується кількість сімей, які потрапили у складні життєві обставини.
Особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, держава надає соціальну підтримку, але дуже часто вона є недостатньою. Тому виникла необхідність створення проекту, в ході реалізації якого буде надаватися допомога сім’ям або особам, які потрапили в складні життєві обставини, з метою вирішення існуючої проблеми (ситуації).

Мета проекту і її учасники
Надання допомоги сім’ям або окремим громадянам, які потрапили в складні життєві обставини. 

Завдання проекту
Здійснення комплексу заходів, спрямованих на вихід сім'ї або особи зі складних життєвих обставин, наслідки яких вона не в змозі самостійно подолати за допомогою наявних засобів та можливостей, створення умов для самостійного розв'язання та подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення соціального статусу сім'ї або особи, яка опинилася у складних життєвих обставинах.
Надання благодійної фінансової, матеріальної, гуманітарної та іншої допомоги сім’ям або окремим громадянам, які потрапили в складні життєві обставини. 

Фінансове забезпечення реалізації проекту
Фінансування проекту відбувається за рахунок благодійних пожертв, цільових грантів, коштів, зібраних під час проведення акцій, та інших заходів, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.