Програма

розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Сирітство як соціально-психологічне явище існує стільки ж, скільки людське суспільство, і є невід’ємним елементом цивілізації. В усі часи війни, епідемії, стихійні лиха, інші причини призводили до загибелі батьків, внаслідок чого діти ставали сиротами. Однак, тільки на початку двадцятого століття сирітство стало набирати загрожуючих масштабів.

Поширення сирітства в нашій країні у ХХ ст. зумовлене комплексом особливих умов і процесів, які пов’язані з трьома руйнівними війнами (перша світова війна, громадянська війна, друга світова війна). Це зумовило необхідність побудови інтернатної системи опіки над дітьми.

За радянських часів роль патронажу і патронату було зведено до мінімуму. Пріоритетними стали колективні форми виховання дітей, які в нашій країні існують до сих пір. Але, переходячи до дорослого життя, вихованці інтернатів мають низку проблем:

 • відсутність досвіду побудови сімейних відносин, вирішення побутових проблем;
 • невміння розв’язувати конфліктні ситуації як вдома, так і з найближчим оточенням;
 • неспроможність самостійно приймати рішення;
 • невміння визначати проблеми та шляхи їх вирішення;
 • відсутність порадника;
 • споживацьке ставлення до суспільства;
 • брак досвіду планування витрат;
 • низький рівень соціалізації;
 • відсутність можливості вибору закладу освіти відповідно до здібностей та бажань;
 • неготовність повернення на закріплену житлову площу, де проживають батьки, яких позбавили батьківських прав по відношенню до даної дитини;
 • неможливість повернення на власну житлову площу;
 • проблема з працевлаштуванням;
 • відсутність досвіду вирішення проблем при вихованні дітей, та ін.

Можна припустити, що основними причинами, які зумовлюють виникнення цих проблем є те, що в інтернатному закладі забезпечуються лише базові потреби дитини, такі як їжа, одяг, спальне місце. Але в інтернатному закладі дитину не вчать вирішувати зазначені проблеми; і тут вона, безперечно, не отримує найнеобхіднішого – батьківської любові, турботи, захищеності, підтримки, оскільки це можливо лише в сім’ї. Унаслідок цього, коли дитина виростає та стикається з побутовими, економічними, сімейними проблемами – не може дати їм ради.

Доведено, що перебування дитини в інтернатних закладах та на вулиці руйнує її психологічний і фізіологічний розвиток, і єдиним засобом, що гарантує повноцінне та гармонійне формування дитини, є любов та опіка постійної сім’ї.

Зусилля, які протягом останніх років докладалися державою для вирішення проблем захисту прав дітей, дали певні результати. Незважаючи на те, що кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається значною, суттєво збільшилася кількість дітей, усиновлених українськими громадянами, влаштованих під опіку/піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Враховуючи те, що дитина, яку беруть на виховання в сім’ю, незалежно від обраної форми (усиновлення, опіка/піклування, прийомна сім’я чи дитячий будинок сімейного типу) вже має складний життєвий досвід, в родині виникає низка проблем.

Тому ДОБО “Сяйво веселки” вважає за необхідне створити програму, яка буде спрямована на пошук сімей для дітей, які цього потребують і підтримку сімей, які прийняли таку дитину. Найкраще середовище для зростання та виховання дитини це – сім’я, а родина, яка прийняла в своє лоно дитину-сироту, що має певний негативний багаж, потребує особливої уваги, підтримки і допомоги.

Термін дії програми – безстроково.

 

Мета програми і її учасники

Основною метою програми є пошук прийомних батьків для дітей та всебічна підтримка родин, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

Для досягнення мети виділяються наступні основні напрямки, за якими надається допомога учасникам програми:

 • сприяння у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання (усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);
 • матеріальна, психологічна, юридична підтримка родин, які прийняли в свою сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування;
 • навчання, консультування прийомних батьків та батьків-вихователів для підвищення ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • сприяння покращенню співпраці прийомних батьків з представниками державних структур (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування);
 • сприяння розвитку культури, в тому числі збагачення духовного світу дітей засобами їх залучення до подорожей, екскурсій, походів, тощо;
 • підтримка талановитих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • взаємодія з інтернат ними закладами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для досягнення мети програми розробляються проекти, завданням яких буде розв’язання конкретних питань.

 

Діючі проекти

Затишок

Мені потрібна родина!

Батьківський клуб

Клуб мандрівників 

Талантам - дорогу! 

 

Проекти в розробці

Дитяче містечко

Вісник

 

Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб та цільових грантів.

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Реалізація програми дасть змогу її учасникам:

 • створення сприятливих умов для збільшення кількості дітей, що виховуються в сімейному середовищі;
 • зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернат них закладах;
 • покращення житлово-побутових умов родин, які прийняли в свою сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування;
 • посилення виховного потенціалу батьків, підвищення рівня їх компетентності, що сприятиме встановленню позитивних взаємостосунків батьків з дітьми, повноцінному розвиткові дітей та самореалізації батьків;
 • поліпшення соціально-психологічного клімату в сім’ях.

© Благотворительный фонд «Помогаем» 2014 Автор в Google+