«Крок у майбутнє»Програма

підтримки в соціальній адаптації осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 
Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Після закінчення навчання у школах для всіх випускників настає складний період, адже змінюється звичний уклад і починається новий етап життя. А для випускників інтернатних закладів цей період є більш складним, оскільки вони стикаються з проблемами, розв’язувати які не готові:

 

 • брак досвіду планування витрат;
 • споживацьке ставлення до суспільства;
 • невміння визначати проблеми та шляхи їх вирішення;
 • неспроможність самостійно приймати рішення;
 • низький рівень соціалізації;
 • неготовність повернення на закріплену житлову площу, де проживають батьки, яких позбавили батьківських прав по відношенню до даної дитини;
 • неможливість повернення на власну житлову площу;
 • відсутність можливості вибору закладу освіти відповідно до здібностей та бажань;
 • проблема з працевлаштуванням;
 • відсутність порадника.

З метою вирішення зазначених проблем та враховуючи те, що у період переходу до самостійного життя молодь з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливо потребує допомоги, ДОБО «Сяйво веселки» приймає програму підтримки в соціальній адаптації вище зазначених осіб "Крок у майбутнє”.

Термін дії програми – безстрокова.

 

Мета програми та її учасники

Основною метою програми є підтримка в соціальній адаптації осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – випускників інтернатних закладів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 

Шляхи і способи розв’язання проблем

Для досягнення мети виділяється три основні напрямки, за якими надається допомога учасникам програми:

 • житло (відновлення прав власності, реструктуризація боргів, наймання житла);
 • освіта (визначення здібностей, профорієнтація, включення до освітніх програм, оплата навчання);
 • робота (допомога у працевлаштуванні).

В кожному окремому випадку складається індивідуальний план допомоги учаснику програми, в якому визначаються шляхи і способи розв’язання проблеми.

 

Діючі проекти:

Співдружність

 

Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб та цільових грантів.

 

Організація управління і контролю за ходом виконання програми

Координацію виконання програми здійснює особа, яка згідно з умовами Договору (або посадовою інструкцією) відповідає за реалізацію даної програми, контроль – Голова правління ДОБО "Колиска надії”.

Звіт про хід виконання програми щорічно готується особою, яка згідно з умовами Договору (або посадовою інструкцією) відповідає за реалізацію даної програми і подається на затвердження Загальним зборам ДОБО "Колиска надії”.

 

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Реалізація програми дасть змогу її учасникам:

 • знизити рівень негативних наслідків перебування в інтернатному закладі;
 • вирішити питання житла після виходу з інтернатного закладу;
 • здобути професію, конкурентоспроможну на ринку праці;